platform architectuur

Goede architectuur toont zich niet bij de oplevering, maar verschijnt pas later bij gratie van haar gebruikers. Een ontwerp is zo noch einde, noch begin. Het is een schakelmoment waarin reflectie op wat bestaat en anticipatie op wat zou kunnen komen op elkaar afgestemd worden. Het ontwerpproces ligt onbevangen tussen de vraag en een antwoord. Het verenigt verschillende kennisdomeinen en structureert gedachten. Twijfel, toeval en complexiteit krijgen zin binnen dit iteratief proces op voorwaarde dat het met dezelfde vastberadenheid en ernst van een spelend kind opgevat wordt. Dit levert integere en verantwoorde ontwerpen op die de tijdsgeest vatten en een uitspraak durven doen.

Om te kunnen ontwerpen moeten we begrijpen. Daarom hechten we het grootste belang aan de dialoog. We gaan op onderzoek en omringen we ons met partners die meer weten dan ons en in hun vakgebied uitblinken. Zo vermijden we een hermetisch afgesloten praktijk die niet bevraagt of bevraagd wordt. Onder impuls van ons engagement in het architectuuronderwijs, wordt onze ontwerppraktijk gevoed met een theoretische onderbouw en referentiekader.

Binnen ons bureau werken we aan klein- en grootschalige projecten met sociale, culturele en publieke belangen. Ons werk is divers en omvat naast private en publieke opdrachten ook idiosyncratische en andersoortige gebouwen. Tegelijk verdiepen we ons in het collectief en hedendaags woonvraagstuk waarbij typologisch en ontwerpend onderzoek op maat van de respectievelijke projecten hand in hand gaan.

Naast diverse publicaties en lezingen, staan we op de lijst van beloftevolle ontwerpers van de Gentse Stadsbouwmeester en wonnen we de architectuurprijs Kortrijk. Ons bureau werd recent genomineerd voor de Belgian Building Awards 2024 in de categorie ‘Rookie of the Year’. In het voorjaar stellen we, in het kader van de tentoonstellingsreeks ‘Tafelzetting’ van het Vlaams Architectuurinstituut, ons werk tentoon op het voorplein van De Singel.

Maxime Balcaen studeerde in 2013 af als ir.-architect aan de Universiteit Gent, waarna hij zijn stage bij GWM architecten aanvatte. In 2016 vervoegde hij het ontwerpteam van Stéphane Beel Architects waar hij o.a. meewerkte aan het ontwerp en uitvoeringsdossier voor de uitbreiding van de UCLL hogeschool op de campus Diepenbeek en een nieuw politiekantoor te Eeklo. Tussen 2015 en 2022 nam hij naast de uitvoering van tal van particuliere projecten in eigen naam ook de tijd om zich te verdiepen in bouwtechnische aspecten van het architectuurontwerp.

Servaas De Wandel studeerde in 2012 af als ir.-architect aan de Universiteit Gent, waarna hij aan de slag ging bij het pas opgerichte Havana architectuur. Bij Havana stond hij als projectleider in voor onder meer de bouw van een lokaal dienstencentrum in Veldegem, een parkeergebouw in Ledeberg (i.s.m. L.U.S.T. architecten) en een studentenhuisvestingsproject voor de UGent (i.s.m. Bovenbouw architectuur). Daarnaast doceert hij architectuurontwerp aan de Universiteit Gent.

Kobe Pillen studeerde in 2012 af als ir.-architect aan de Universiteit Gent, waarna hij in 2013 een bijkomende Master of Human Settlements aan de KU Leuven behaalde. Aansluitend liep hij stage bij architecten Groep III en Studio Paolo Viganò waar hij onder meer i.s.m. Bovenbouw architectuur en ONO architectuur het landschapspark rondom het NIRAS-communicatiecentrum hielp vormgeven. In 2015 sloot hij zich opnieuw aan bij architecten Groep III waar hij als projectleider aan de bouw van een jeugdhuis in Lochristi en tal van woonontwikkelingen werkte.

2019
– opname op de lijst van beloftevolle ontwerpers van de Gentse Stadsbouwmeester

2022
– Architectuurprijs Kortrijk

2024
– shortlist Belgian Building Awards in de categorie ‘Rookie of the Year’

2023
– Horizon 8300

2024
– Tafelzetting #8 i.o.v. het Vlaams Architectuurinstituut

2022
– lezing over eigen werk aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent

2023
– architect@work, panelgesprek ‘Young Wolves’ View – jonge architecten, hun ambities en verwachtingen’

2023
– opname in de architectenpool ‘hedendaags wonen in West-Vlaanderen’ van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI)
– opname in de architectenpool ‘hedendaags wonen Zuid-West-Vlaanderen’ van de Intercommunale Leiedal