platform architectuur

De site Rustenhove maakt deel uit van de Ieperse tuinwijk Torrepoort. Deze wijk kent een coherente verschijningsvorm met veel openbaar en privaat groen, brede straten en een compacte bebouwing. De sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak wenst hier kwalitatief te verdichten door 7 woningen te vervangen door 12 aangepaste woningen voor ouderen.

Eerder dan een andere vormentaal te introduceren, borduren we verder aan het bestaand weefsel door het aanwezige archetype van halfopen en aaneengesloten woningen te manipuleren en horizontaal op te delen. We creëren zo een milde collectieve woonvorm die enerzijds zijn gelijke opzoekt, maar anderzijds ook een stap verdergaat.

Om de site maximaal te benutten zoeken we waar mogelijk de grenzen van het perceel op. De nieuwe bebouwing volgt de contour van het perceel en laat ruimte voor een collectief en groen binnenhof met een open en luchtige inrichting. Als actieve ontmoetings- en belevingsplek begeleidt ze de overgang van publiek naar privaat en helpt ze sociale exclusie te voorkomen. Als passief schouwspel en groene long geeft ze het geheel een specifieke eigenheid die dicht aanleunt bij het heersende tuinwijkbeeld.

Door de hoeken niet te bebouwen krijgen alle woningen drie gevels en ontstaat er een subtiel evenwicht tussen de geborgenheid van het hof en de interactie met de buurt.

Ligging: Torrepoortwijk, Ieper

Opdrachtgever: Ons Onderdak

Timing: 2019 –

Budget: € 2.541.986 (woningen), € 270.728 (omgevingsaanleg) (excl. btw en erelonen)

Oppervlakte: 1.248 m2

Status: in uitvoering

Ontwerpteam: platform architectuur i.s.m. Sileghem & Partners (stabiliteit), KR engineering (technieken) en Bureau Cnockaert (infrastructuur)