platform architectuur

De Mandemakerssite bevindt zich, binnen de historisch stervormige ontwikkeling van de dorpskern, tussen 2 radiale invalswegen. We ontwerpen een nieuw langwerpig volume met een centrale onderdoorgang die de beide invalswegen opnieuw met elkaar verbindt en tegelijkertijd anderssoortige, duidelijk gedefinieerde en aaneengesloten publieke buitenruimtes introduceert. Aan de zuidwestzijde voorzien we een publiek toegankelijke, biodiverse en klimaatrobuuste buurttuin die zuurstof, verkoeling en visueel comfort aan de nieuwe ontwikkeling en de bestaande buurt zal verschaffen. Om een gediversifieerd woningaanbod te bekomen, bevindt zich aan de noordoostzijde een 2e groter groenvolume dat uit een aaneenschakeling van private tuinen bestaat. Deze tuinen worden achteraan d.m.v. een kruiwagenpad ontsloten op de als speelstraat ontworpen Kleine Mandemakersstraat. Door het hoofdvolume in het midden te knikken ontstaat er licht en lucht in deze verbindingsstraat en de mogelijkheid om solitaire bomen en groenelementen aan te brengen.

Het oost-west georiënteerd balkvormig volume, die alle 40 wooneenheden huisvest (8 types 1/2, 20 types 2/3, 4 aangepaste types 2/3 en 8 types 3/4 met tuin), wordt d.m.v. twee hoekvolumes in het bestaande weefsel ingepast. Deze volumes, die de wachtgevels van de aanpalende bouwblokken afwerken, laten ruimte voor kleinere, open pleintjes die de hoofdadressen vormen. We ontwerpen levendige gebouwen zonder slapende gevels waarbij elke unit twee oriëntaties heeft. Op deze manier kijkt elke woonunit zowel op het groen als op de straat uit. De units in de kopvolumes worden als aangepaste hoekappartementen op één niveau ontworpen. De units in het balkvolume nemen daarentegen een schaal tussen appartement en woning aan: de maisonnette of duplexwoning. Ze worden ontsloten via het maaiveld of via slechts één buitengaanderij op de tweede verdieping, waardoor de gevels vrij kunnen blijven. Elk van deze units beschikt ofwel over een rechtstreekse toegang tot de collectieve tuin via een terras ofwel over een eigen dakterras. Door in deze woningenrij met verspringende verdiepingen te werken kan op een heel economische manier een grote ruimtelijkheid gerealiseerd worden. De huiselijkheid die deze ruimtelijke configuratie kenmerkt is een deel van de sleutel tot het kwalitatief verhogen van de densiteit in een gemeentelijke context.

Vanuit ons ontwerpend onderzoek naar kwalitatieve laagbouw met een hoge densiteit, slagen we erin om, binnen het gabarit van 3 bouwlagen en een dak, de bruto vloeroppervlakte (BVO) te verdubbelen (van 2.812 m2 bestaande toestand naar 5.678 m2 nieuwe toestand) én de footprint te reduceren van 1.433 m2 naar 1.360 m2 .

Ligging: Kleine Mandemakersstraat, Hamme

Opdrachtgever: De Thuisbouwer

Timing: 2023

Budget: € 8.001.921 (excl. btw en erelonen)

Oppervlakte: 5.678 m2

Status: wedstrijdontwerp

Ontwerpteam: platform architectuur i.s.m. ssa/xx Kris Coremans (landschapsontwerp), D+A (stabiliteit en infrastructuur) en Tecon Group (technieken)