platform architectuur

De vraag tot sloop en vervangingsbouw van 23 woningen (12 types 1/2, 5 aangepaste types 1/2 en 6 types 3/4) laat toe om, vanuit de analyse van de bestaande context, een nieuwe impuls te geven aan de wijk die getypeerd wordt door grondgebonden en gestapelde woningen in een uitgesproken baksteenachitectuur. De publieke ruimte ertussen bezit een hoge graad van verharding met hier en daar kleinschalige publieke groenelementen zonder ecologische waarde.

We herdenken de site vanuit de niet-bebouwde open ruimte en planten de nieuwe compacte woongebouwen op de koppen van de site in. Hierdoor ontstaat een nieuw, duidelijk begrensd bouwblok met binnenin een grote, ontharde groenruimte waarin de reeds aanwezige kwalitatieve groenelementen gevrijwaard worden. Deze groenruimte vormt een verlengstuk van de omliggende groenstructuren en introduceert een aaneengesloten, biodivers landschapsontwerp op schaal van de wijk. De inplanting van de woongebouwen laat ook toe om op de koppen van het driehoekig bouwblok kleinschaligere pleintjes te ontwerpen die ontmoeting faciliteren en de nieuwe gebouwen integreren in hun directe omgeving.

Ligging: Christuslaan, Wervik

Opdrachtgever: !Mpuls

Timing: 2022

Budget: €4.168.615 (excl. btw en erelonen)

Oppervlakte: 2.937 m2

Status: wedstrijdontwerp

Ontwerpteam: platform architectuur i.s.m. Studio Lauka, Tecclem (stabiliteit) en Tech3 (technieken).